Be Safe Workout

Be

SORTIRANJE KART

Korak sortiranja kart je potekal v orodju Optimal Workshop. Sodelovalo je 15 uporabnikov, vendar je analiza, zaradi omejitve števila uporabnikov v zastonjski verziji Optimal Workshopa, potekala zgolj na rezultatih 10 uporabnikov. Kljub temu menimo, da so rezultati dali dober vpogled v združevanje funkcij po kategorijah. Ob upoštevanju dobljenih podatkov v koraku sortiranja kart lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo. 

Analiza sodelujočih uporabnikov

0
uspešno zaključenih nalog

Kot že omenjeno je analiza potekala zgolj na 10 uporabnikih. Od tega je vseh 10 uporabnikov 100 % zaključilo z nalogo in pripomoglo k izboljšanju projekta. 

0 %
iz Slovenije

Funkcije sistema, navodila za izvedbo nalog, pozdrav in zahvala so bili napisani v slovenskem jeziku. Vsi izmed 10 uporabnikov so prihajali iz Slovenije. 

0 min
povprečen čas reševanja

Povprečen čas reševanja naloge uporabnikov je bil 2 min in 15 s. Najkrajši čas je znašal 1 min in 14 s, najdaljši čas pa 4 min in 53 s. 

Funkcije sistema, ki so bile na voljo uporabnikom

1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom

2. Prijava z uporabo Google računa

3. Pozabil/-a sem geslo (resetiranje gesla)

4. Prijava s Facebookovim računom

5. Iskalno polje za iskanje video vadb

6. Filter iskanja: težavnost, dolžina vadbe, število vaj, del telesa, predvidene porabljene kalorije

7. Brskanje po video vadbah

8. Ogled video vadbe

9. Tekstovni prikaz informacij o video vadbi: dolžina, število vaj, težavnost, del telesa, predvidene porabljene kalorije

10. Dostop do seznama prijateljev

11. Videoklic izbranega prijatelja

12. Dodaj prijatelja

13. Iskalno polje za iskanje posamezne vaje

14. Filter iskanja: del telesa, težavnost, predvidene porabljene kalorije

15. Profil uporabnika

16. Sprememba nastavitev personaliziranega avatarja na profilu

17. Nagrade za uspešno opravljene vadbe

18. Nagrade za mejnike

19. Nagrade za uspešno opravljene posamezne vaje

20. Ogled posamezne vaje

Čas uporabnikov in kreirane kategorije

UporabnikStatusČasSortiranje kartŠtevilo kreiranih kategorijVključen v raziskavo
Uporabnik 1Končano1:51100 %4Da
Uporabnik 2Končano1:55100 %5Da
Uporabnik 3Končano3:24100 %5Da
Uporabnik 4Končano2:49100 %6Da
Uporabnik 5Končano2:35100 %5Da
Uporabnik 6Končano2:51100 %4Da
Uporabnik 7Končano1:17100 %5Da
Uporabnik 8Končano1:38100 %5Da
Uporabnik 9Končano4:53100 %5Da
Uporabnik 10Končano1:14100 %5Da

Kategorije, v katere je bila posamezna funkcija največkrat umeščena

Ime funkcije

1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom

2. Prijava z uporabo Google računa

3. Pozabil/-a sem geslo (resetiranje gesla)

4. Prijava s Facebookovim računom

5. Iskalno polje za iskanje video vadb

6. Filter iskanja: video vadbe

7. Brskanje po video vadbah

8. Ogled video vadbe

9. Tekstovni prikaz informacij o video vadbi

10. Dostop do seznama prijateljev

11. Videoklic izbranega prijatelja

12. Dodaj prijatelja

13. Iskalno polje za iskanje posamezne vaje

14. Filter iskanja: posamezne vaje

15. Profil uporabnika

16. Personalizacija avatarja

17. Nagrade za uspešno opravljene vadbe

18. Nagrade za mejnike

19. Nagrade za opravljene posamezne vaje

20. Ogled posamezne vaje

Kategorija

Prijava in registracija

Prijava in registracija

Prijava in registracija

Prijava in registracija

Video vadbe

Video vadbe

Video vadbe

Video vadbe

Video vadbe

Video vadbe

Prijatelji

Prijatelji

Vaje

Vaje

Profil

Profil

Profil

Profil

Profil

Vaje

Umeščenost v zaisano skupino

10-krat

10-krat

10-krat

10-krat

8-krat

7-krat

8-krat

9-krat

8-krat

6-krat

6-krat

6-krat

6-krat

7-krat

10-krat

9-krat

5-krat

6-krat

5-krat

8-krat

Glede na rešene naloge sodelujočih uporabnikov je število izbranih kategorij, v katere se delijo funkcionalnosti aplikacije Be Safe Workout 5. Najbolj pogosti odgovori za 5 določenih kategorij, ki so jih izbrali uporabniki so torej bili: Prijava in registracija, Video vadbe, Vaje, Profil in Prijatelji. Glede na to, da je pri večini funkcionalnosti vsaj polovica uporabnikov razvrstila funkcionalnosti v iste ali vsaj podobne kategorije, se bodo funkcionalnosti znotraj aplikacije združevale enako v kategorije kot so umeščene v zgornji tabeli. 

Matrika umeščenosti

V matriki umeščenosti lahko razpoznamo tri glavne kategorije. V prvo kategorijo 100 % razvrščene funkcije: Prijava z uporabniškim imenom in geslom, Prijava z Google računom, Pozabil/-a sem geslo (resetiranje gesla) in Prijava s Facebookovim računom. Kategorija se sklada s prejšnjo analizo umeščanja funkcionalnosti v kategorijo: Prijava. V drugo kategorijo lahko umestimo funkcionalnosti: Sprememba nastavitev personaliziranega avatarja na profilu, Nagarade za mejnice, Nagrade za uspešno opravljene vadbe, Dostop do seznama prijateljev, Dodaj prijatelja in videoklic. V slednjo kategorijo bomo na podlagi prejšnje analize vključili tudi funkcionalnost Profil uporabnika. Za potrebe naloge je ta kategorija na podlagi obeh rezultatov analiz vseeno bila razdeljena na dve ločeni kategoriji, sicer Profil in Prijatelji (glej prejšnjo analizo). V zadnjo, tretjo kategorijo lahko umestimo funkcionalnosti Filter iskanja: del telesa, težavnost, predvidene porabljene kalorije, Iskalno polje za iskanje posamezne vaje, Ogled posamezne vaje, Ogled video vadbe, Tekstovni prikaz informacij o video vadbi, Iskalno polje za iskanje video vadb, Brskanje po video vadbah in Filter iskanja: težavnost, dolžina vadbe, število vaj, del telesa, predvidene porabljene kalorije. Zaradi izboljšanja uporabniške izkušnje in tudi zaradi boljše preglednosti aplikacije, smo za potrebe naloge tudi to kategorijo ločili v dve, in sicer Video vadbe in vaje (glej prejšnjo analizo). 

Dendogram

S pomočjo dendograma smo skladnost kategorij le še potrdili. Na podlagi dendograma lahko trdimo, da je kategorija funkcionalnosti Prijava 100 % verjetna, kategoriji Prijatelji in Vaje sta 70 % verjetni in kategorija Video vadbe je 80 % verjetna. Prav tako uporabniki 90 % povezujejo funkcionalnosti, ki ponujajo nagrade, 100 % pa Profil uporabnika in Personalizacijo avatarja. Ker so te funkcionalnosti prav tako povezane v 50 %, jih bomo združili v eno, zadnjo kategorijo Profil. 

3D gruče

Funkcionalnosti po skupinah

Za ogled funkcionalnosti klikni na posamezno skupino.

 1. Prijava z uporabniškim imenom in geslom
 2. Prijava z Google računom
 3. Prijava s Facebookovim računom
 4. Pozabil/-a sem geslo (resetiranje gesla)
 1. Tekstovni prikaz informacij o vadi
 2. Iskalno polje za iskanje video vadb
 3. Ogled video vadbe
 4. Brskanje po video vadbah
 5. Filter iskanja (video vadbe)
 1. Profil uporabnika
 2. Sprememba nastavitev personaliziranega avatarja na profilu
 3. Nagrade za mejnike
 4. Nagrade za uspešno opravljene vadbe
 5. Nagrade za uspešno opravljene posamezne vaje
 1. Ogled posamezne vaje
 2. Iskalno polje za iskanje posamezne vaje
 3. Filter iskanja (posamezne vaje)
 1. Dostop do seznama prijateljev
 2. Dodaj prijatelja
 3. Videoklic izbranega prijatelja