O PODJETJU

Farma-Promet d.o.o.


Podjetje Farma-promet d.o.o. vse od ustanovitve leta 2002 deluje na slovenskem tržišču kot ponudnik čistilno-dezinfekcijskih sredstev, pripomočkov za čiščenje, papirne galanterije ter ostalega drobnega potrošnega materiala.
Glavnino dejavnosti opravljamo s čistili vodilnega globalnega proizvajalca čistil ECOLAB, za katerega smo tudi pooblaščeni zastopniki v Sloveniji.
Na slovenskem tržišču, ponujamo celovite rešitve na področju higiene v različnih objektih, kot so:
vrtci, šole, restavracije, gostilne, hoteli, domovi za upokojence, mlekarne, mesno-predelovalni objekti, mlečno-predelovalni objekti, pivovarne, objekti za proizvodnjo pijač, vinarne...
Aktivni smo na naslednjih segmentih:

- Objektna higiena
- Kuhinjska higiena
- Tekstilna higiena
- Hospitalna higiena
- Proizvodnja hrane in pijače
- Agri higiena
- COMAC čistilni stroji
- Sanitarna higiena

V kolikor vam lahko svetujemo, pomagamo ali vas lahko na kakršenkoli drugi način informiramo o našem podjetju, o našem prodajnem programu, poslanstvu in viziji podjetja ter družbeni odgovornosti.
Stopite z nami v kontakt. Z veseljem se odzovemo.

Krožno gospodarstvo

Smo na pragu velike ekonomske tranzicije, spreminja se globalni ekonomski sistem iz linearnega v krožni. Krožno gospodarstvo je tako prava globalna zgodba, ki nas povezuje ne le v ekonomskem smislu, ampak tudi v načinu življenja. Na nas vpliva to kako živijo drugje, hkrati pa mi s svojim načinom življenja vplivamo na druge. Živimo namreč na eni skupni zemlji.
Pri vzpostavljanju krožnega gospodarstva gre za sistemski pristop, ki vključuje vse in hkrati vpliva na vse, tako na področju kjer se izvaja, kot na ostale.
V kolikor bi krožno gospodarstvo postavili kot osrednji ekonomski model, bi dosegli večjo blaginjo v ekonomskem, socialnem in okoljskem smislu.
Krožno gospodarstvo je namreč orodje, s katerim dosežemo gospodarsko rast, in s tem večjo blaginjo za ljudi, ki pa ne temelji na izčrpavanju naravnih virov. Trenutno namreč porabimo več surovin, kot jih je planet sposoben obnoviti, zato planet izčrpavamo. Industrijo zato že pesti resno pomanjkanje surovin, v nekaj letih pa utegnemo doživeti surovinske krize, kakršnih še ni bilo.
Prvi korak iz linearnega gospodarstva v krožno, najenostavneje napravimo s higienskim papirjem.
Oglejte si kako: www.krozno-gospodarstvo.si

Vgrajujemo nove pristope v sistem ravnanja z okoljem (environmental management) z poudarkom na vidikih Življenskegsa cikla (LCA) pri proizvodnji in distribuciji izdelkov, storitvah in opremi za zdravstvo, industrijo, institucionalne ustanove, in še posebej vidik za skrb do voda, vse z namenom zadovoljiti pričakovanja vseh deležnikov, za kar ima naš glavni partner podeljen certifikat IS0 14001:2015. S pridobljenim certifikatom ISO 9001:2015 pa naš partner dokazuje zavezanost kakovosti in zadovoljstvu strank.

EU Eco-label oznaka za proizvode.

Evropska prostovoljna shema za okoljsko nalepko, EU Eco-label, pri nas poznana tudi kot okoljska marjetica je v veljavi od leta 2002. Označbo ecolabel lahko pridobi proizvod (izdelek ali storitev), ki je prepoznan v okviru skupine proizvodov, za katero so že določeni pogoji oziroma okoljska merila in jih mora le-ta izpolnjevati. Okoljska merila za podelitev znaka so skladna z zahtevami standarda ISO 14024 in so predpisana v odločbah komisije, ki določajo natančna okoljska merila za podelitev znaka za posamezno skupino izdelkov ali storitev. Način izvajanja sheme določa enotna uredba (ES) št. 66/2010 o znaku EU za okolje.

Želite dodatne informacije? >>>